Archiefpagina 2DSC00324.jpg(Update: het volledige verslag is ook gepubliceerd, lees het hier!)
Een geslaagd debat gisteravond over herbestemming van kerkelijke gebouwen. Het was het eerste programma in de serie over functieverandering van stad en land, die we samen met de provincie Gelderland dit jaar organiseren. Meer dan een klassiek debat waarin tegenstellingen worden uitgespeeld, was het een constructief gesprek, een publieke brainstorm waarin do’s en dont’s werden opgesteld die in acht moeten worden genomen bij herbestemmingsprocessen. Dat was erg interessant, omdat sommige regels later weer werden betwist. Hier vindt u foto’s van de avond, waaronder ook beelden van de opgeschreven stellingen. Oproep: hebt u commentaar of aanvullingen? Schrijf een reactie!
Regel 1 luidde, aldus Annette Marx: creëer in een zo vroeg mogelijk stadium draagvlak onder de bevolking. Inspraakavonden en exposities zorgen voor betrokkenheid van de lokale bevolking. Het belang van de regel werd later betwist: al dat gepolder zou slechts tot halfzachte compromissen leiden. De waarheid zal, zo concluderen wij als polderaars pur sang, wel ergens in het midden liggen. Dat vond ook Henk van Laarhoven, die de toevoeging op de eerste regel formuleerde dat inspraak moest worden geïnstitutionaliseerd (en gereguleerd, zodat toch op een slagvaardige wijze kan worden gewerkt). [Lees verder…]

Fons AsselbergsVanavond vindt in LUX het eerste programma in de serie ‘Functieverandering in Gelderland’ plaats, over de herbestemming van kerkelijke gebouwen. Toevallig organiseerde het bureau DHV 26 april jongstleden het symposium Herontwikkeling kerkelijk onroerend goed, waarover hier meer informatie is te vinden. Op die webpagina kunt u de lezingen downloaden die op het bewuste symposium werden gegeven. Peer Houben van het Bisdom Haarlem constateert bijvoorbeeld een ‘wildgroei aan monumentaanwijzingen’, die in combinatie met een rigide vergunningenbeleid en gebrekkige financiële middelen resulteert in ’struisvogelpolitiek’. Fons Asselbergs, Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, geeft een analyse van de verhouding tussen de overheid en kerken, gevolgd door een aantal mogelijke oplossingen. Het herbestemmingstraject wordt vaak niet goed ingezet: omdat, bij wijze van spreken, ‘elke kerksluiting momenteel nog voor een verrassing zorgt’ is het traject van herbestemming vaak zeer moeizaam. Hij pleit daarom voor een landelijk op te stellen strategisch plan. Download de lezing van Fons Asselbergs hieronder in PDF-formaat.

icon for podpress  Lezing Fons Asselbergs: Download (318)

MariënburgkapelVolgende week maandag, 21 mei 2007, organiseert LUX het debat Functieverandering van kerkelijke gebouwen. Daarbij worden een aantal casussen besproken, waaronder die van de Nijmeegse Mariënburgkapel. Deze casus dient vooral ter illustratie van de opgave waarvoor veel gemeenten zich gesteld zien; het gaat vervolgens om functieverandering van kerken in het algemeen, niet over het verzinnen van een nieuwe functie voor de kapel zelf. Maar tijdens de voorbereidingen heb ik, gebruikmakend van voornamelijk oude Gelderlander-artikelen, de geschiedenis van de Mariënburgkapel op een rijtje gezet, waarvan het wel zo aardig is om die te publiceren. Bij dezen.

De Mariënburgkapel is een bijzondere locatie, zeker bezien in het licht van het thema functieverandering. In tegenstelling tot veel andere kerkelijke gebouwen in Nederland waarvoor wegens teruglopend kerkbezoek een nieuwe functie moet worden gevonden, heeft deze kapel al sinds 1591, het jaar waarin de openbare uitoefening van het Katholieke geloof in Nijmegen verboden werd, geen kerkelijke functie meer. De in de vijftiende eeuw gebouwde kapel was de opvolger van een kloosterkerk die er vermoedelijk al vanaf de dertiende eeuw al stond. Het gebouw is in de eeuwen na 1591 verwaarloosd doch intensief gebruikt, en wel voor de meest uiteenlopende doeleinden. [Lees verder…]

Weeze1Eenieder die al eens een vlucht maakte vanaf Airport Weeze is er mee bekend: De ongekende verlatenheid en leegte van de voormalige militaire luchtmachtbasis over de grens bij Nijmegen. Op het 600 hectare grote terrein zijn sporen van het recente verleden alom aanwezig: leegstaande woonwijken, winkels en - verscholen achter de hekken - hangaars, bunkers, wachtposten en opslagplaatsen voor atoomwapens. Van 1954 tot 1999 vlogen de straaljagers van de Royal Airforce hier af en aan. Maar hoe nu een passende nieuwe bestemming te vinden? Voor veel voormalige militaire oefenterreinen is dit nog een open en lastig te beantwoorden vraag, en met name ook in Gelderland actueel.
Voor Airport Weeze lijkt inmiddels een invulling te zijn gevonden. Delen van het gebied worden door Royal Hasking ontwikkeld tot een grootschalig Business Park. Ook is een museum over de Koude Oorlog in de maak. Voordat deze transformatie gaat plaatsvinden, brachten fotografen Joes Stiphout en Martijn Schinkel de huidige staat van het uitgestrekte en desolate gebied in beeld.

Deze fotoserie maakt deel uit van het project over functieverandering van stad en land, georganiseerd door LUX op initiatief van de provincie Gelderland. De werken zijn van 6 mei t/m 1 juli in het café van LUX te zien.

Klikt u hier voor de werken van Martijn Schinkel (l) en Joes Stiphout (r).

Co VerdaasHet Ruimteforum van het ministerie van VROM vraagt de nieuwe provinciale gedeputeerden ruimtelijke ordening naar hun visie. Het aardige is dat burgers daar vervolgens op kunnen reageren. De nieuwe Gelderse gedeputeerde is Co Verdaas, bekend als de voormalige woordvoerder in de Tweede Kamer namens de PvdA voor onderwerpen als ruimtelijke ordening en woningcorporaties. Afgelopen najaar zou hij in die hoedanigheid in LUX debatteren in ons verkiezingsdebat, maar toen moest hij wegens ziekte afzeggen. In de toekomst komt u hem ongetwijfeld nog wel een keer tegen in een van onze programma’s, dan als gedeputeerde. In Gelderland zegt hij de eigen identiteit van de verschillende regio’s als uitgangspunt te willen nemen voor ruimtelijk beleid, in een ‘essay-achtige benadering’. Verdaas: “Je gaat de verschillende initiatieven dus niet steeds als op zichzelf staande ingrepen beoordelen, maar vanuit de vraag of het bijdraagt aan een regio met een eigen smoelwerk dat past bij de mensen.” Lees verder op de site van Ruimteforum.

ruimtelijke agendaGisteren vond het eerste debat plaats van de Ruimtelijke Agenda, georganiseerd door de Volkskrant in samenwerking met het NAi. Een verslag hiervan had ik aangekondigd, maar ik heb het debat door omstandigheden niet kunnen bijwonen. Wel leuk is dat een van de volgende programma’s uit deze serie van zeven, op 5 juni, in LUX zal plaatsvinden. Dat duurt dus nog even. Nu is het eerst tijd voor het tweede thema: vergrijzing. De probleemstelling luidt: “Nederland vergrijst en de beroepsbevolking krimpt. Er dreigt een letterlijke scheiding te ontstaan tussen een jeugdige, kosmopolitische, economisch dynamische Randstad en vergrijzende, ontvolkende delen van Noord, Oost en Zuid -Nederland. Hoe zorgen we dat Nederland een welvarend geheel blijft?” Hieronder de bijbehorende videoreportage van de Volkskrant.
Update: de videoplayer hier weergeven werkt niet, bekijk ‘m op de site van de Volkskrant.


abonneer op deze feed itunes.gif

Agenda


    • Geen events
Ga naar de volledige agenda

Over deze site

U bevindt zich nu in het archief van Ruimte in LUX.

E-mailnieuwsbriefVul uw e-mailadres in voor een abonnement op de maandelijkse Ruimte!-nieuwsbrief.