_MG_6115.jpgGisteren was het debat ‘Over de ruimtelijke kwaliteit van campus Heyendaal’ dat plaatvond in het links afgebeelde Huygensgebouw, de nieuwe Bèta-huisvesting van de Nijmeegse Radboud Universiteit. De Gelderlander berichtte er al over, en in een ander bericht ook over de rondwandeling, maar naar mijn eigen inzicht niet helemaal juist. Er waren maar twee externe deskundigen gekomen (Peter Kuenzli moest om gezondheidsredenen afzeggen), die echter niet zozeer onder de indruk waren van de sloopplannen of ‘vooral wilden weten hoe bestaande problemen zouden worden opgelost’; Sonja Mihaljevic en Aryan Sikkema leverden juist en voornamelijk scherpe kritiek op de groene structuur en de samenhang van de campus.

Er is veel groen - je ziet vooral bomen vanaf het dak van het Erasmusgebouw, bleek ’s middags - maar dat zie je amper als je tussen de gebouwen loopt; bovendien ontbreekt een landschappelijke hoofdstructuur, oordeelde Mihaljevic. Sikkema op zijn beurt constateerde dat de in eerdere structuurvisies gewenste samenhang in het geheel niet is bereikt. Er werd vervolgens gesteggeld over de definitie van samenhang, maar de structuurvisies van _MG_6082.jpgBhalotra uit 1997 en 2003 laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Daarin wordt gesproken van aaneensmeding van de “scherven” van de campus; de inrichting van de Heyendaalseweg als ‘gemeenschappelijk erf’ en de makeover van de groene zone rond de Erasmuslaan tot ‘centraal park’ (als ruimtelijke verbindende factor tussen UMC en A-faculteiten) zouden moeten zorgen voor eenheid op de campus. Terecht werd gisteravond geconstateerd dat dit streven niet langer realistisch is - feitelijk was het dat al niet op het moment dat de structuurvisie werd geschreven - maar dan mag bij dezen wel even officieel worden geboekstaafd dat het belangrijkste streven in het beleid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van de campus van het laatste decennium, officieel en geheel verlaten is.

Welk type samenhang moet dan wel worden beoogd? Waar hebben we het dan nog over? Felix van Baal stelde dat patiënten verzorgen en studenten opleiden de hoogste prioriteit hadden; als dat goed geregeld is, kan worden gekeken naar zaken als inrichting van buitenruimten en landschappelijke elementen. Maar wordt daarmee recht gedaan aan het belang van ruimtelijke kwaliteit en samenhang? Uit mijn eigen studententijd weet ik dat de ruimtelijke scheiding van faculteiten en instellingen een sociale scheiding in de hand werkt; het gebrek aan gemeenschappelijke functies en gedeelde fysieke ruimtes zorgt voor een gesegregeerde campus. Het lijkt mij dat dit evenzeer geldt voor professionele samenwerking tussen onderzoekers en ondersteunende bureau’s. Dit blijkt overigens ook uit het Strategisch Plan van de Radboud Universiteit:

De huisvesting van het Universitair Medisch Centrum St Radboud en acht faculteiten op één campus, het voormalig landgoed Heyendael, biedt bijzondere mogelijkheden om de wetenschappelijke breedte van de universiteit te benutten. Het maakt nauwe interactie tussen wetenschapsdomeinen en disciplines mogelijk, waardoor de universiteit als totaal meer is dan de som der delen.

Ruimtelijke samenhang betekent dus geen uniforme architectuur á la Århus of volledige integratie van alle functies (met één centraal campusplein bijvoorbeeld). Het betekent wel dat er een gemeenschappelijke, campusbrede visie is op de functie _MG_6061.jpgen ruimtelijke kwaliteit van de campus (bewaakt door één regisseur en geen log bestuurlijk samenwerkingsverband, aldus Mihaljevic), dat er een landschappelijke hoofdstructuur is (waarbij de lijnen van het oorspronkelijke landgoed Heyendaal als uitgangspunt zouden moeten dienen), dat er doorkijkjes zijn, kwalitatief hoogwaardige verbindingen tussen plekken worden gelegd en dat er gemeenschappelijke verblijfplekken in de buitenruimte worden gecreëerd. Dan krijg je een campus met samenhang die zinvol is, bijdraagt aan de kwaliteit van het studentenleven en de samenwerking tussen instellingen - en die bovendien nog te realiseren is ook.

Het officiële verslag volgt nog. Fotograaf van de geplaatste foto’s is Martijn Grootendorst. Al zijn foto’s van de campuswandeling vindt u hier.


  1. Geen reacties

Schrijf een reactie

abonneer op deze feed itunes.gif

Agenda


    • Geen events
Ga naar de volledige agenda

E-mailnieuwsbriefVul uw e-mailadres in voor een abonnement op de maandelijkse Ruimte!-nieuwsbrief.

Gerelateerde artikelen