juni 18, 2007
8:00 pmtot10:00 pm

Let op: debat op lokatie
Wat te doen met militaire terreinen en complexen die de oorspronkelijke functie verliezen? Deze vraag is actueel door de recente reorganisatie van defensie waarbij in heel Nederland terreinen worden afgestoten. Alleen al in Gelderland gaat het om meer dan tien overtollig geworden militaire terreinen en complexen, vari??rend van relatief kleine mobilisatie terreinen tot grootschalige complexen zoals de landmachtkazernes in Ede-Oost. Dat biedt een even boeiende als ingewikkelde opgave. Voor een deel ligt een groene herbestemming voor de hand, maar vaak ook wordt gezocht naar bestemmingen als wonen, bedrijvigheid of cultuur. Economische, financi??le, culturele en praktische belangen lopen vaak dwars door elkaar. Welke functieverandering is wenselijk, wat is haalbaar? Wat zijn de belangrijkste do???s en dont???s bij de herbestemming van militaire terreinen? Twee casussen staan deze avond centraal: de monumentale vliegbasis de Kop van Deelen en de landmachtkazerne Prins Maurits in Ede-Oost. Bijdragen in woord en beeld komen van Rob Tutert (Projectleider Ede-Oost) en Ren?? Vossebeld (Stichting Militair Erfgoed). Gedebateerd wordt onder anderen door Gustaf Boissevain (Ministerie van defensie) en Rudy Stroink (TCN Property). Gespreksleiding is in handen van Jaap Modder (Bestuursvoorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen).
Lokatie is de Kop van Deelen, Delenseweg 85, 6877 AE Deelen (zie de lokatie op Google Maps)
Maandag 18 juni / aanvang 20 00 uur / reserveren alleen via kassa LUX: 0900-5894636

Een debat op initiatief van de provincie Gelderland, in het kader van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit die dit keer in het teken staat van functieverandering.


  1. Geen reacties

Schrijf een reactie

abonneer op deze feed itunes.gif

Agenda


    • Geen gebeurtenissen
Helaas, de agenda doet het even niet. Zie de algemene agenda van LUX voor de debatten die LUX organiseert, waaronder ook de Ruimte!-programma's.

E-mailnieuwsbriefVul uw e-mailadres in voor een abonnement op de maandelijkse Ruimte!-nieuwsbrief.