Afgelopen dinsdag 13 februari vond in LUX het tweede deel van Belgische Toestanden plaats, de programmaserie over de toekomst van de ruimtelijke infrichting van Nederland, waarin Kees Vriesman en Saskia van Stein een aantal filmfragmenten toonden over het ‘tussenland’, de grensgebieden tussen stad en land. Hier kunt u enkele van de fragmenten terugkijken, alsook de presentatie van Saskia Stein. De film Locatie TusseNLand kunt u kijken in Kasteel Groeneveld of voor 10 euro bestellen, zie hier voor meer informatie.

icon for podpress  Op de Grens - mp4-versie: Play Now | Play in Popup | Download (36)
icon for podpress  Op de Grens - wmv-versie: Play Now | Play in Popup | Download (27)
icon for podpress  Plattelanders - mp4-versie: Play Now | Play in Popup | Download (17)
icon for podpress  Plattelanders - wmv-versie: Play Now | Play in Popup | Download (6)
icon for podpress  Buitenstad - mp4-versie: Play Now | Play in Popup | Download (21)
icon for podpress  Buitenstad - wmv-versie: Play Now | Play in Popup | Download (12)
icon for podpress  Presentatie Saskia Stein: Download (13)

TopEuroCasino

IMG_3446 Nu gokken officieel legaal is in Nederland wil een ieder wel eens een potje gokken en het liefst online gokken. Omdat het zeer makkelijk te bereiken is. Uit huis gaan is niet meer nodig, omdat u daarvoor slechts een goede internetverbinding dient te hebben met een laptop of een ander apparaat waar internetten mogelijk is. De aanbieders hebben het nog makkelijker gemaakt om mobiel casino aan te bieden, waardoor u overal waar u zich maar bevind kunt aanmelden en mee spelen. Mobiel casino is zeer aantrekkelijk en makkelijk te bereiken, omdat u de online casino altijd bij de hand hebt. Hier staat meer over de nieuwe wetgeving: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/08/tweede-kamer-onlinegokken-wordt-legaal-3151011-a1509517

Online gokken kan een groot plezier worden als u verantwoord gokt en ervoor zorgt dat u niet gokverslaafd raakt. Gokverslaving is niet prettig, omdat het invloed heeft op uw leven en dat van de mensen om u heen. U gokt steeds in de hoop te kunnen winnen zonder er bij stil te staan dat u financieel achteruit gaat. Het herhaaldelijk spelen op de online casino zonder door te denken kan heel negatief op u werken en invloed hebben op uw financieelle leven. Het kan heel veel schade veroorzaken in uw leven en u fysiek en metaal achteruit brengen.

In Nederland is Eurocasino (http://www.topeurocasino.nl) een groot online casino portal. Het is zeer van groot belang om als spelers te weten hoeveel geld u instaat bent in te zetten en een sterke wil te hebben zich daaraan te houden. Door vaak en te veel te gokken bent u bezig een afleiding te zoeken om een probleem of een situatie te ontvluchten. Het is dan niet verholpen, maar doordat u een afleiding heeft denkt u dat gokken de oplossing is voor d problemen in uw leven. Waar velen niet bij stil staan is dat gokken een groter probleem kan veroorzaken in hun leven. Om gokverslaafd te raken is binnen enkele uren gebeurd, maar om ervan af te komen is en heel proces.

Er kunnen enkele oorzaken zijn die kunnen leiden tot gokverslaving. Geldproblemen brengen mensen vaak ook op het idee om te gokken in de hoop dat ze een jackpot kunnen winnen en hun probleem zullen oplossen. Depressie en het meest voorkomende oorzaak zijn de persoonlijke aspecten waaraan de spelers vaak genoeg te zwak voor zijn en het niet in hun eentje aankunnen, waardoor ze afleiding zoeken in de online casino. Spelers die na de registratie meteen een prijs winnen gaan ervan uit dat hun geluk aanwezig is en spelen na de overwinning verder om nog meer prijzen te pakken. Dat is ook een oorzaak van gokverslaving, omdat de speler dan een hele poos kan spelen zonder een overwinning binnen te halen.

Gokverslaving is alles behalve voordelig voor de spelers zoals zijn medemens. U kan dan heel depressief worden en geen tijd hebben voor uw gezin. Financieel staat u vaak genoeg altijd zwak. U zult merken dat ze heel veel liegen en hebben ook niet veel tijd voor zich zelf. En zo kunt u nog meer gevolgen opnoemen van gokverslaving.

Om ervan af te komen is niet even makkelijk. Vaak genoeg kan het niet in zijn eentje en word er hulp gevraagd en aangeboden om de gokverslaafde er van af te helpen.

IMG_3446Het wederzijds vertrouwen tussen de politiek en de wereld van de woningcorporaties leek niet groot, voorafgaand aan het debat over de politieke toekomst van de woningcorporaties, gisteravond in LUX. Maar consensus over de te nemen maatregelen om de Nederlandse sociale woningbouw te verbeteren werd binnen twee uur debatteren bereikt; het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) heeft volgens alle partijen in elk geval zijn langste tijd gehad. Er moet meer duidelijkheid komen over missie en taakomschrijving van woningcorporaties, en lokaal moeten gemeente en corporaties afspraken maken, zodat de laatste daar ook op kunnen worden afgerekend. ???Als alles wat hier vanavond besproken is in Den Haag wordt afgetikt, dan zijn we al een heel eind op weg om het functioneren van de sector te verbeteren,??? concludeerde Kees Strik, directeur van woningcorporatie Talis.

Een belangrijke algemene observatie was dat de corporatiesector sinds de verzelfstandiging in 1995 nog atlijd in ontwikkeling is, zoals publicist en GroenLinks-Eerste-Kamerlid Jos van der Lans stelt: “De afgelopen jaren zie ik als een oefening in het maatschappelijk ondernemerschap. Hoewel er ook kritiek is, zie ik veel vooruitgang. Met name corporaties zijn hier druk mee bezig.???

De meest gehoorde kritiek op woningcorporaties is dat zij te weinig bouwen voor lagere inkomensgroepen en te weinig investeren in achterstandswijken. Voor een belangrijk deel is de gemeente daarvoor verantwoordellijk, stelde Jolande Tijhuis, directeur van Woonbedrijf ieder1. ???Gemeenten zouden verplicht moeten worden een woonvisie op te stellen. Als corporatie heb je veel met de gemeente te maken en die processen lopen niet altijd makkelijk. Wanneer je als bondgenoten aan de slag zou gaan, met duidelijke prestatieafspraken op papier, zou je meer kunnen bereiken in kortere tijd.??? Bas-Jan van Bochove, CDA-woordvoerder woningcorporaties in de Tweede Kamer: ???Dat willen wij ook graag. Er moeten heldere afspraken worden gemaakt op lokaal niveau.??? Van Bochove zegt te betreuren dat hij nog geen middel heeft gevonden om vanuit Den Haag gemeenten hiertoe te verplichten, wat hem echter niet belet wel als landelijke overheid eisen aan de corporatiewereld te stellen: ???De corporatie moet meewerken aan een brede maatschappelijke behoefte. Weigert de sector dit te doen, dan komt er een stok achter de deur. Het is in de toekomst niet meer mogelijk om je snor te drukken als corporatie.???

Vanuit woningcorporaties klinkt vaak de klacht dat onduidelijk is wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. ???Het ontbreekt op IMG_3449dit moment aan een helder landelijk kader. Wat wordt er precies van ons verwacht, hoeveel ruimte krijgen we om ons daadwerkelijk als maatschappelijk ondernemer op te stellen???? vraagt Kees Strik van Talis zich af. ???Dat gaan we dus regelen,??? antwoordt Staf Depla, Tweede-Kamer-woordvoerder namens de PvdA. ???We gaan de missie van de corporaties scherp formuleren en verder mogen ze alles doen. Maar doen ze te weinig, dan zullen ze daar op worden aangesproken.??? De politici beamen dat de BBSH wat dat betreft verouderd is en te weinig duidelijkheid biedt over taken en verantwoordelijkheid van woningcorporaties. ???Die mag wat mij betreft over de schutting,??? besluit Van Bochove.

Met dank aan journaliste Cindy Clo??n. Een uitgebreid verslag van haar hand volgt nog.

Update: zie ook het stukje dat gespreksleider Piet-Hein Peeters schreef over de discussie tussen CDA-woordvoerder Bas-Jan van Bochove en de Nijmeegse wethouder Peter Lucassen, en zie ook de weblog van Jos van der Lans.

6 februari jongstleden organiseerden we met de Gelderse Milieufederatie het Gelders Verkiezingsdebat Ruimte, Natuur & Milieu in het Arnhemse Posttheater. Ik besloot ter plekke een aantal video-opnames te maken met mijn digitale camera, die hier zijn aaneengesmeed tot een kleine audiovisuele impressie.

Watch Now:
...
 previewImg 
.. ..
icon for podpress  mp4-versie: Play Now | Play in Popup | Download (87)
icon for podpress  iPod-versie: Play Now | Play in Popup | Download (47)
icon for podpress  wmv-versie: Play Now | Play in Popup | Download (58)

Met het nieuwe regeerakkoord openbaar blijft de discussie actueel: wat is de politieke toekomst van de woningcorporatie? In het nieuwe akkoord (download, PDF) wordt gedreigd met afroming van het eigen vermogen van woningcorporaties die niet bereid zijn om goede afspraken te maken met zowel lokale als nationale overheid op het gebied van investeringen in kwetsbare wijken en nieuwbouw. Die druk was al eerder opgevoerd, hetgeen al had geresulteerd in handig getimede aankondigingen van De Vernieuwde Stad en brancheorganisatie Aedes om miljarden in kwetsbare wijken te investeren, en het voornemen van laatstgenoemde om zelf een huursubsidiestelsel voor lage inkomens in te voeren. Ondertussen blijft de schaalvergroting in de socialewoningbouwsector zich voortzetten: alleen de afgelopen week al werden fusies in Rotterdam en Amsterdam aangekondigd. Terwijl schaalvergroting volgens criticasters als PvdA-Tweede-Kamerlid Staf Depla juist ervoor heeft gezorgd dat corporaties hun maatschappelijke doelstelling uit het hoog zouden hebben verloren.
Met zoveel beweging, discussie en een nieuw kabinet in de steigers hadden we het debat niet beter kunnen timen: komende maandagavond, 12 december 2006, gaan de woordvoerders van CDA en PvdA, respectievelijk Bas-Jan van Bochove en eerdergenoemde Staf Depla, in debat met corporatiedirecteuren Kees Strik (Talis) en Jolande Tijhuis (Ieder1), met kritische reflectie van RU-hoogleraar George de Kam en publicist Jos van der Lans. Meer informatie hier.

icon for podpress  regeerakkoord: Download

Mels CrouwelDe vraag of Nederland een nieuwe planningsfilosofie nodig heeft om de verrommeling van het landschap een halt toe te roepen, is een van de centrale kwesties in de nu lopende programmaserie Belgische Toestanden. Actualiteit en urgentie hiervan wordt wederom onderstreept door het interview dat rijksbouwmeester Mels Crouwel vandaag geeft aan NRC Handelsblad. Crouwel: “[O]op elke verjaardag kun je het luide geklaag over het dichtslibbende Nederland horen. Veel mensen ergeren zich groen en geel aan de bedrijventerreinen die overal langs de snelwegen opduiken en vinden dat er iets aan moet worden gedaan. Zelfs projectontwikkelaars pleiten nu voor een bouwstop van bedrijventerreinen. Het is juist raar dat de ruimtelijke inrichting van Nederland nauwelijks een rol heeft gespeeld bij de laatste verkiezingen, terwijl nu toch ook langzamerhand wel duidelijk is dat bijvoorbeeld ook de stijging van de zeespiegel vraagt om ingrijpende maatregelen.” Lees het interview hier
Het volgende Ruimte!-programma in de serie Belgische Toestanden is een filmprogramma met o.a. Kees Vriesman (Staatsbosbeheer).

natuur en milieuVandaag presenteert Natuur en Milieu, waarmee wij in december het debat “Bedrijventerreinen en de verspilling van het open landschap” organiseerden, op hun website Zuinig Op Ruimte het rapport Zuinig op ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen dat u hier kunt downloaden (PDF, 1,65 mb). Gisteren meldde de Telegraaf al dat via de website in anderhalve maand zo’n 600 klachten over slordig ruimtegebruik waren binnengekomen. Zie ook Trouw van vandaag:

“Wat ons betreft komt er een stop op nieuwe bedrijventerreinen”, zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu. Zij meent dat in de meeste provincies zoveel ruimte op bestaande bedrijventerreinen braakligt, dat de komende vijftien jaar in de vraag naar ruimte kan worden voorzien.

Relevant voor Gelderland is dat volgens het rapport de bedrijventerreinen in deze provincie met 2.074 bruto hectare zullen groeien, een relatieve stijging van 30 procent. Het aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen zal volgens dit rapport toenemen met 45 duizend, een groei van 3 procent. Gelderland is een van de provincies van welke wordt vastgesteld dat het aanbod aan uitgeefbaar terrein nu al groter is dan de totale vraag tot 2020.

De conclusie voor Gelderland luidt dan ook dat zonder aanvullend beleid, het overschot aan bedrijventerreinen en daarmee de leegstand en vroegtijdige veroudering van de bestaande terreinen de komende jaren verder toe zal nemen. Een gematigd positief punt is dat de aanpak van verouderde terreinen er beter verloopt dan gemiddeld in andere provincies, al zijn de inspanningen onvoldoende om een verdere toename van de veroudering van bedrijfsterreinen te voorkomen.

De milieuorganisaties vragen van de politiek om voor de komende Statenverkiezingen van 7 maart te komen met oplossingen voor de verloedering van bedrijventerreinen. Ook dringt de vraag zich op of de provinciale overheid niet een sterkere regierol moet spelen, waarvoor hoogleraar planologie Barrie Needham bijvoorbeeld pleitte in ons bedrijventerreinendebat (download hier Needhams opiniestuk in NRC Handelsblad, PDF). Die vragen zullen ook komende dinsdag 6 februari worden gesteld in het Gelders Verkiezingsdebat Ruimte, Natuur en Milieu dat wij in het Arnhemse Posttheater organiseren i.s.m. de Gelderse Milieufederatie; de eerste van drie rondes gaat over de bedrijventerreinenproblematiek.

Ter informatie: hier vindt u de studie Hedenmorgen 2006-2040 van de provincie Gelderland, met vier toekomstscenario’s van de Gelderse economie, waaronder ook een prognose van de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen in die periode, naar de vier scenario’s.

icon for podpress  Rapport Natuur en Milieu: Download

abonneer op deze feed itunes.gif

E-mailnieuwsbriefVul uw e-mailadres in voor een abonnement op de maandelijkse Ruimte!-nieuwsbrief.